wpe2D.jpg (103037 bytes)
VATANIMIN TOPRAĞI TEMİZDİR

Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaştı. Atatürk de rıhtımda O'nu bekliyordu. Deniz dalgalı idi ve kralın bindiği motor inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de Kral'ı rıhtıma almak üzere elini uzatmış bulunuyordu. Bunu gören kral bir mendille elini silmek istediği bir anda Atatürk:
-Vatanımın toprağı temizdir, o, elinizi kirletmez! diyerek, Kral’ı elinden tutup rıhtıma çıkarıverdi.
Enver Behnan Şapolyo

ANILARLA ATATÜRK

BÖLÜM 1

BÖLÜM 2

BÖLÜM 3

BÖLÜM 4

BÖLÜM 5

BÖLÜM 6

Yalova Merkez Endüstri Meslek Lisesi olarak ulu önder
Atatürk için hazırladığımız bu sayfayi beğeneceğinizi umarız.
Biz Türk geçliğine bu cumhuriyeti armağan eden büyük insan
rahat uyu; çünkü devrimlerinin bekçisiyiz.