OKULUN TARİHÇESİ BELDEDE OKUL DURUMU:
Subaşı Köyü'nde ilk kez 1941 yılında eğitim ve öğretim başlamıştır. İlk kez okul olarak kullanılan bina şu anki Tarım Kredi Kooperatifi'nin bulunduğu yerdeki muhtarlık binasıdır. İlk resmi okul bugünkü düğün salonu yerinde iki dershaneli olarak yapılmıştır. Bu binanın yetersiz kalması ile yeni bir bina eski okulun hemen üst tarafına bodrum kat üzerine yapılmıştır.Bu binaların her ikiside köylünün emeği ile yapılmıştır.Öğrenci sayısının artması , binaların yetersiz kalması sonucu köy kahveleri okula dönüştürülerek buralarda ders yapılmaya başlanmıştır.Nihayet 1965 yılında devletten okul istenmiş. Devletin ve köylünün emek ve işbirliği ile bugünkü okul arsası üzerinde altı derslikli Subaşı İlkokulu yapılmıştır. Bu okul 1965-1966 öğretim yılınnın nisan ayında eğitim öğretime başlamıştır.

OKULUN TARİHÇESİ:
1965-1966 yılında eğitime başalnan bugünkü eski bina 1992 yılına kadar ilkokul olarak hizmet verilmiş olup, nüfus artışına bağlı olarak öğrenci sayısının artması ile yeni bina ihtiyacı doğmuştur.Yine köylünün başlattığı inşaata devletinde katılımıyla şu an içinde eğitim öğretim yaptığımız 12 derslikli okul binası yapılarak 1992-1993 öğretim yılında faaliyete geçmiş, aynı yıl Subaşı İlkokulu Subaşı İlköğretim Okulu'na dönüştürülerek sekiz yıllık temel eğitime geçilmiştir. Ancak öğrenci sayısındaki artışlar sebebiyle bu bina da yetersiz kalmaya başlamış, ikinci kademe öğrencilerin bir kısmı eski okul binasında eğitim görmeye başlamıştır. 17 Ağustos depreminden sonra okula ek bina yapılmasına karar verilmiş, yapılan sekiz derslikli ek bina 2000-2001 öğretim yılının ikinci yarısında tamamlanmış ve 2001-2002 öğretim yılında iç donanımı tamamlanarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bu arada hasar gören ana binada 2001 Temmuz ayında onarım ve güçlendirme çalışması başlatılarak Kasım 2001'de bina teslim edilmiştir. Subaşı İlköğretim Okulu üç binadan oluşmaktadır. Ana binada sekiz derslik,bir ana sınıfı ve oyun odası, bir eğitim teknolojisi sınıfı, bir televizyon-video-tepegöz sınıfı, bir kitaplık, bir öğretmenler odası,iki idare odası, bir memur odası, bir mutfak, bir araç odası, bir kalorifer dairesi ve bir adette çok amaçlı salon bulunmaktadır. Ek binada altı derslik ( ikinci kademe); bir fen bilgisi laboratuarı, bir müzik odası, bir iş eğitimi sınıfı ve bir adette araç gereç ve harita odası bulunmaktadır. Eski binada ise bir spor odası, bir masa tenisi salonu, iki adet soyunma odası, bir adet malzeme odası ve iki adette sosyal faaliyet çalışma odası bulunmaktadır.
 

 

Tasarim YEMLIS